โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

เมืองแกลง คือ Bridge Over Trouble...คือทางรัก..คือสะพานน้ำใจพาดพาความห่วงใยสู่ญี่ปุ่นและภาคใต้ต่อเนื่อง


       วันอังคารที่ ๕ เมษายน นี้ ศูนย์อำนวยการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้และคลื่นยักษ์สึนามิ ประเทศญี่ปุ่น ยังดำเนินต่อไปในความรับผิดชอบวันนี้ คือ กองวิชาการและแผนงาน ของเทศบาลฯ ร่วมกับทุก ๆ ภาคส่วน รวมถึงการลงพื้นที่ระดมทุนทรัพย์ของบรรดาสมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการชุมชนหนองแหวน และชุมชนบ้านแหลมยาง  และเช่นเคย...ท่ามกลางเปลวแดดอันแผดร้อน จนเหงื่อโทรมกาย ระคนกับธารน้ำใจที่ประโลมจิตอย่างไม่ขาดสาย ตามภาพแห่งมิตรภาพที่ปรากฏไว้ที่นี่

ศูนย์อำนวยการฯ แยกป้ายท้นใจ
https://picasaweb.google.com/phunumthip/52011#5592282837811887474

ชุมชนบ้านแหลมยาง ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
https://picasaweb.google.com/phunumthip/zMLdvF?authkey=Gv1sRgCPmx_eDcxuDXPQ#5592286895983131362

ชุมชนหนองควายเขาหัก ชุมชนสุนทรโวหาร
https://picasaweb.google.com/phunumthip/442554?authkey=Gv1sRgCNWOve3h05rceQ#5592281587210220706

       ส่วนยอดการระดมทุนทรัพย์สำหรับวันที่ ๕ เมษายน มีัดังต่อไปนี้
ที่ศูนย์อำนวยการฯ ถนนสุขุมวิท แยกป้ายทันใจ


เงินช่วยพี่น้องชาวใต้    ๑๓๘,๒๒๖.๕๐    บาท
เงินช่วยชาวญี่ปุ่น            ๑๒,๕๔๒.๐๐    บาท
      รวมเป็นเงิน            ๑๕๐,๗๖๘.๕๐ บาท


บริเวณบ้านหนองแหวน
 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้      ๓,๑๐๒.๐๐  บาท
  เงินช่วยชาวญี่ปุ่น          ๒,๔๑๓.๐๐ บาท
        รวมเป็นเงิน             ๕,๕๑๕.๐๐ บาท

บริเวณชุมชนบ้านแหลมยาง
 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้       ๔,๓๙๖.๐๐ บาท
 เงินช่วยชาวญี่ปุ่น                     ๐.๐๐ บาท
       รวมเป็นเงิน              ๔,๓๙๖.๐๐ บาท

สรุปยอดรวมทั้งหมดวันนี้ เป็นเงิน ๑๖๐,๖๗๙.๕๐ บาท

       อนึ่ง ศูนย์อำนวยการฯ จะยุติการระดมทุนทรัพย์ภายในวันที่ ๖ เมษายนนี้เป็นวันสุดท้าย ก่อนกำหนดการเดิมถึงวันที่ ๘ เมษายน นี้ เพื่อเร่งรวบรวมเงินบริจาคที่ตัวเลขรวมอย่างไม่เป็นทางการ จะอยู่ที่ประมาณ ๑ ล้านบาทนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนต่อไป  โดยเมืองแกลงนิวส์จะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบทุกระยะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป