โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

เหล่าจิตอาสา ฝ่าเปลวแดดระดมทุนทรัพย์กลางสุขุมวิทและอีก ๒ ชุมชนยอดแซงเมื่อวาน       วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน แม้เป็นวันหยุดปลายสัปดาห์ แต่การตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิที่ญี่ปุ่น และพี่น้องชาวภาคใต้จากภัยพิบัติน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง โดยในวันนี้ ผู้ัรับผิดชอบคือ เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง บวกรวมกับเจ้าหน้าที่ อปพร. เยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร  และผู้แทนจากชุมชนดอนมะกอก (คุณสมเดช) ผู้แทนจากชุมชนแกลงแกล้วกล้า (คุณน้อย เกิดลาภผล และครูหน่อย แห่งโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา) ที่ออกเดินถือกล่องรับบริจาคตั้งแต่เช้ายันบ่าย เพื่อนำเอาน้ำใจของชาวเมืองแกลงและประชาชนทั่วไปในย่านนี้ รวบรวมไปเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทั้ง ๒ กรณี  พร้อมกับทางคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ก็ยังลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากชุมชนทั้ง ชุมชนมาบใหญ่ และชุมชนพลงช้่างเผือก (คุณวิสุทธิ์ รวดเร็วและคณะ) อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

       และวันนี้ยังคงเป็นวันที่แสงแดดแผดร้อนเกินกว่าคำบรรยายอีกวันหนึ่ง ที่เหล่าอาสาสมัครทุกคนจะต้องทนฝ่าเปลวแดดออกไปบนถนนสุขุมวิทเพื่อออกรับทุนทรัพย์จา่กผู้ที่ประสงค์จะให้การช่วยเหลือชาวใต้ และชาวญี่ปุ่น และสรุปยอดทุนทรัพย์สำหรับวันนี้ รวมมากกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นเงิน ๒๖๔.๕๐ บาท โดยแยกเป็นรายการดังนี้

ที่ศูนย์อำนวยการฯ ถนนสุขุมวิท แยกป้ายทันใจ

เงินช่วยพี่น้องชาวใต้    ๑๒๒,๖๔๑.๗๕    บาท
เงินช่วยชาวญี่ปุ่น           ๕๕,๘๓๒.๒๕ บาท
      รวมเป็นเงิน            ๑๗๘,๔๗๔.๐๐ บาท


บริเวณชุมชนมาบใหญ่
 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้       ๕,๗๐๐.๐๐  บาท
  เงินช่วยชาวญี่ปุ่น            ๑,๕๐๑.๐๐ บาท
        รวมเป็นเงิน                 ๗,๒๐๑.๐๐    บาท

บริเวณชุมชนวัดพลงช้างเผือก
 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้       ๔,๗๔๔.๐๐ บาท
 เงินช่วยชาวญี่ปุ่น             ๒,๔๐๐.๐๐  บาท
       รวมเป็นเงิน               ๗,๑๔๔.๐๐ บาท

สรุปยอดรวมทั้งหมดวันนี้ เป็นเงิน ๑๙๒,๘๑๙.๐๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป