โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

เยี่ยมเรือนเยือนถิ่นเมืองแกลง ตอนที่ ๓...เรือนนอนนางฟ้า..อร้าอร่ามในเขตคามชุมชนบ้านหนองแหวน

สองหัวเห็ดเด็ดสะระตี่...คุณรชต รัตนะ และคุณสายัณห์ ชูผกา 
       เมื่อประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา เมืองแกลงนิวส์ได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนคณะกรรมการชุมชนหนองแหวน เพื่อเข้าชมโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ณ บริเวณข้างที่ทำการชุมชนบ้านหนองแหวน ถนนศาลาตาผ่อง ทางเข้าโรงเรียนมกุำเมืองราชวิทยาลัย ซึ่งชุมชนบ้านหนองแหวนได้รับการสนับสนุนงานนี้จากการทำโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงไปยังรัฐบาล ในการนี้ คุณรชต รัตนะ หรือคุณดุลย์ ประธานชุมชนบ้านหนองแหวน และคุณสายัณห์ ชูผกาคณะกรรมการให้เกียรตินำชม

       ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าดังกล่าว มุงและกรุผนังด้วยตับฟางข้าว บางส่วนพันด้วยมุ้งพลาสติคสีเขียว เพื่อให้อากาศถ่ายเทและไม่ร้อน มีช่องระบายลมโดยรอบ ภายในมีก้อนเห็ดวางเรียงรายเพื่อรอผลผลิตอยู่นับพันก้อน ซึ่งเกิดจากการนำเอาขี้เลื่อยไม้ยางพาราจากโรงงานในพื้นที่อำเภอแกลง ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก มานึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นหยอดเชื้อเห็ดนางฟ้า รอการเติบโตในก้อนขี้เลื่อยที่ใช้เป็นอาหาร ประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะเปิดก้อนเพื่อให้เห็ดออกดอก   

       นอกจากนี้แล้ว ชุมชนหนองแหวนยังมีการสร้างโรงเรือนอีกแห่งหนึ่งที่ปากซอยแยกหมอเปลี่ยน ซึ่งใกล้จะให้ผลผลิตได้ในเร็ววันนี้ต่อไป

       การออกแบบชุมชนหรือบ้านเรือนในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้พื้นที่บางส่วนสามารถใช้เพาะปลูกพืิชอาหารจำพวกผักสด หรือเครื่องเทศสมุนไพรได้นั้น ท่านสามารถใช้พื้นที่บริเวณต่าง ๆ ภายในบ้านไว้เพาะปลูกได้เช่นกัน อาทิ ดาดฟ้า ระเบียง พื้นที่หลังบ้าน เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาวะราคาอาหารที่แพงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการพึ่งพาตนเอง และซื้อเท่าที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมีพืชผักที่สด สะอาดถูกหลักอนามัยไว้รับประทาน และเพื่อเป็นงานอดิเรกยามว่าง ที่สามารถจะช่วยกันทำหลังเลิกงานหรือเวลาตอนค่ำได้ โดยหากมีเหลือจากการบริโภคภายในครอบครัว ก็สามารถเจือจานหรือแบ่งจำหน่ายแก่ผู้อื่นได้อีกทางหนึ่ง 

โรงเพาะเห็ดข้างที่ทำการชุมชนหนองแหวน
       ในส่วนของชุมชนหนองกระโดง ชุมชนหนองแหวน รวมถึงชุมชนดอนมะกอก กำลังเตรียมที่จะทำนาปลูกข้าวเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนี้ รวมถึงชุมชนมาบใหญ่ที่มีโครงการปลูกผักสวนครัวด้วยเช่นกัน ซึ่งท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้ที่คณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ ข้างต้นต่อไป

    

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2554 เวลา 12:14

    ชุมชนหนองแหวนดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้า นับเป็นตัวอย่างที่ดี และเจริญรอยตามศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลของเรา นี่เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่ทำให้มองเห็นว่า ผู้คนในชุมชนบ้านเรา ได้คิดได้ทำในสิ่งที่
    นำความสุข ความอยู่ดีกินดี ในชุมชนของตน ผมเชื่อว่า จุดนี้ ยังจะขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆอีก แม้ว่าจะมีหลายชุมชนได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้ว สักวันหนึ่ง การทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังความคิดของท่านนายกฯ
    จะบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน สมกับคำว่า "เมืองแกลงอยู่ดี ผู้คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป