โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ระดับน้ำคลองประแสสูงขึ้นกว่า ๑ เมตร ส่งสัญญาณเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ร่วมกันติดตามสภาพดินฟ้าอากาศ...เข้ม

ระดับน้ำบริเวณเดียวกันเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
ระดับน้ำปกติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ระดับน้ำคลองประแสบริเวณสนามกีฬาฯ ล่าสุด ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
       เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายนนี้ จากการตรวจสอบของเทศบาลตำบลเมืองแกลง พบว่าระดับน้ำในคลองประแสสูงขึ้นจากปกติมากกว่า ๑ เมตร  ทั้งนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีฝนตกชุกหนาแน่นทั่วไปทางด้านเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนโครงการประแส ที่อำเภอวังจันทร์ และมีปริมาณน้ำฝนสะสมกระจายอยู่ทั่วไป ยังผลให้ต้องมีการเปิดเขื่อนดินบริเวณใกล้เคียงกับโรงผลิตน้ำประปาบ้านหนองแหวนของเทศบาลฯ ออก เพื่อทำการระบายน้ำลงสู่ทะเล เพราะมิฉะนั้น จะสร้างความเสียหายให้แก่สวนยาง สวนผลไม้และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลด้านทิศเหนือ อาทิ บ้านนา ทางเกวียน กระแสบนฯ  ได้  ซึ่งในปีนี้ โดยเฉลี่ยนับแต่ประมาณหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์เรื่อยมา มีฝนตกมากกว่าปีก่อน แม้จะเข้าสู่ฤดูร้อนก็ตาม  ซึ่งขณะนี้ สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไป ต้องนับว่าเป็นการย่างเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวไปโดยปริยาย

       ในส่วนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเอง ได้มีการซักซ้อมแผนการเตรียมการป้องกันปัญหาการระบายน้ำไม่ท้ันในบางพื้นที่ โดยในวันเดียวกัน ได้กำหนดให้มีการจำลองสถานการณ์ดังกล่าว และฝึกซ้อมการประสานงาน การเข้าถึงพื้นที่ การเตรียมการด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมกระสอบทรายสำหรับกันน้ำตามแนวถนนที่มียวดยานผ่านขณะฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้ระลอกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนได้  ทั้งนี้ เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดปัญหา  พร้อมกับที่ขณะนี้ เทศบาลฯ กำลังเร่งดำเนินการโครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเสริมกำลังการระบายน้ำ รวมถึงการเร่งดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมในอีกสองบริเวณเป้าหมายสำคัญ คือ บริเวณด้านหลังโรงเจสมาคมพุทธประชานุเคราะห์ กุยอิงเกาะ และการวางท่อระบายน้ำตลอดสายของถนนพลงช้างเผือก ซอย ๑ (ซอยบ้านหมอฉวน)

งานป้องกันฯ ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
       เทศบาลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ขอให้ท่านคอยติดตามการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อได้เตรียมการมิให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ขับขี่ยวดยานขณะฝนตกหนัก โดยเฉพาะผ่านเข้าไปในเส้นทางที่มีปริมาณน้ำสะสม และเพิ่มการสังเกตป้ายสัญญาณจราจรฉุกเฉินชนิดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อบ้านเรือนริมถนน  ช่วยกันตรวจสอบปากท่อระบายน้ำ กรณีมีเศษใบไม้เศษขยะกีดขวางการระบายน้ำ ขอความร่วมมือช่วยกันเก็บขึ้น  และท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อประสานงานหรือแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงที่ ๐๓๘ ๖๗๑๑๙๖ และ ๐๓๘ ๖๗๑๐๐๐ 


    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป