โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เมืองแกลงเตรียมขยายเขตปลอดถังขยะเข้าชุมชนวัดโพธิ์ทอง (ฝั่งทิศเหนือสุขุมวิท) มั่นใจ.."เอาอยู่้" แบบแกลง..แก้ปัญหาขยะตกค้างได้

       วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม นายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปพบนายมานะ วงศ์หงษ์ ประธานชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมโครงการ "เขตปลอดถังขยะ" ในโซนพื้นที่ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ฝั่งด้านทิศเหนือถนนสุขุมวิท หลังจากที่ได้ทำเขตปลอดถังขยะบนถนนโพธิ์ทอง ด้านทิศใต้มาระยะเวลากว่าห้าเดือนแล้ว ซึ่งปรากฎได้ผลดี

       ในโซนพื้นที่ดังกล่าวนี้ ครอบคลุมถนนบ้านนา เนินอู่ทอง จากแยกโพธิ์ทองด้านถนนสุขุมวิท ไปจรดเชิงสะพานบ้านนา สุดเขตรอยต่อกับเทศบาลตำบลบ้านนา ซึ่งทั้งสองฝั่งถนน มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากบริเวณบ้านบนเนิน และ บ้านดอนเค็ด และรอบ ๆ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

       ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา มักปรากฎปัญหาการให้บริการเก็บขนขยะของเทศบาลฯ ในย่านนี้ไม่ทั่วถึงสม่ำเสมอ มีขยะตกค้่างอยู่เป็นประจำ เนื่องจากรถคันเบอร์ ๑๑ วิ่งเก็บขนขยะกินพื้นที่บริเวณกว้างขวางมากถึง ๓ ชุมชน คือ แหลมยาง ดอนมะกอก โพธิ์ทอง ภายหลังเทศบาลฯ ได้ร่วมกับชุมชนบ้านแหลมยางและชุมชนวัดโพธิ์ทองบางส่วนทำเขตปลอดถังขยะโดยเข้าบริการเฉพาะวันอาทิตย์ วันพุธ และวันศุกร์ ทำให้แก้ปัญหาขยะตกค้างไปได้และเกิดความเรียบร้อยสวยงามมากว่าห้าเดือนแล้ว  เมื่อเข้าสู่ความลงตัว จึงได้ขยายพื้นที่เขตปลอดถังขยะมาด้านทิศเหนือถนนสุขุมวิทต่อไป

การบริหารจัดการที่หลุม กับ ในเมือง มีน้ำหนักความสำคัญเท่ากัน
       ในการนี้ กำหนดให้รถเก็บขนขยะเข้าบริการพื้นที่ชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ ด้านทิศเหนือแต่เฉพาะวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิการยนนี้เป็นต้นไป และจะมีการนัดหมายพี่น้องชาวโพธิ์ทองฯ ไปรับทราบพร้อมรับฟังความเห็นกันในวันพฤหัสบดีที่ ๓ นี้เวลา ๑๘ นาฬิกาที่ศาลาวัดโพธิ์ทองฯ

       โครงการเขตปลอดถังขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการมากว่าหกปีแล้ว โดยรุกขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ช่วยประหยัดงบประมาณค่าจัดซื้อถังขยะปีละนับแสนบาท ประหยัดน้ำมันเืชื้อเพลิงด้วยการลดจำนวนวันให้บริการลงในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นปานกลางถึงน้อย ทำให้เกิดภูมิทัศน์สวยงาม สะอาดเรียบร้อยแก่เมือง แก้ปัญหาขยะตกค้างจากการให้บริการที่ไม่ทั่วถึงได้ ประชาชนรู้จักการแยกขยะมีค่ากลับไปใช้ใหม่หรือจำหน่าย เนื่องจากต้องหาภาชนะมาใส่ขยะเองซึ่งภาชนะมักมีขนาดเล็ก ทำให้ต้องคัดแยกขยะมีค่าไปในตัว และเหนือสิ่งอื่นใด คือความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและบ้านเืมือง เนื่องจากต้องทิ้งขยะตามวันและเวลาที่เกิดจากการตกลงเป็นมติของที่ประชุมประชาคมแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป