โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยอดเงินเทโวหักรายจ่ายแล้วเหลือ ๑๔๐,๕๙๐ บาท คณะกรรมการปันส่วนตามกรอบแนวทางเดิม

คลิ้กชมภาพเคลื่อนไหวแบบ.gif
       เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคมนี้ คณะกรรมการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดพลงช้างเผือก ครั้งที่ ๔๖ ได้ประชุมประเมินผลการจัดงานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการจัดงานครั้งต่อไป

       ในการนี้ ได้แสดงตัวเลขรายจ่ายส่วนงานต่าง ๆ ต่อที่ประชุม และแถลงยอดเงินบริจาคของผู้มาทำบุญ หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือยอดสุทธิ ๑๔๐,๕๙๐ บาท มติที่ประชุมให้มีการปันส่วนดังนี้

       ๑.มอบให้โรงเรียนวัดพลงช้างเผือกไว้บำรุงการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
       ๒. มองให้โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ไว้บำรุงการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
       ๓.มอบให้วัดพลงช้างเผือกไว้ใช้ในการดำเนินงานของวัด ๔๐,๕๙๐ บาท
       ๔. นำเข้ากองทุนประเพณีตักบาตรเทโว ๖๐,๐๐๐ บาท (ปัจจุบันมียอดเงินกองทุนรวมเงินก้อนนี้ราว ๕๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว)

       คณะกรรมการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ครั้งที่ ๔๖ ได้ถือโอกาสขอบคุณผู้มีส่วนร่วม มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ก่อนที่จะหมดภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป