โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เผยนาทีชีวิต..เข้าหลักเตรียมเชือด..รอดหวุดหวิด ๒ โคจากหนองบัว บ้านค่าย เสริมศรี ธัญญพัทธ์ คืนชีวิตใหม่ย้ายมาที่เมืองแกลง

        วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๑ นาฬิกา คุณประศานต์ อิสรานุวัตร (ลุงติ๊ดปาล์ม) ได้ติดต่อประสานงานนำคุณเสริมศรี ไหลธนเศรษฐ คุณธัญญพัทธ์ รติยานุวัฒน์ พร้อมคณะบุตรหลาน จากอำเภอเมือง ระยอง มาพบนายกเทศมนตรี เพื่อนำโคจำนวน ๒ ตัวซึ่งไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มามอบให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเมืองแกลง สำหรับนำไปใช้กำจัดขยะอินทรีย์จำพวกผักผลไม้ เศษหญ้าข้างทาง และได้นำมูลวัวไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินและต้นไม้ของเทศบาลต่อไป

       คุณเสริมศรี แจ้งว่าแต่เดิมตั้งใจจะไปไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ โดยตั้งใจเลือกเป็นเพศเมีย แต่เมื่อไปถึงโรงฆ่าสัตว์พบกลับพบโคเพศผู้ที่กำลังอยู่ในหลัก คอหางตก แววตาซึมเศร้ารอการเชือด จึงต้องไถ่ชีวิตเอาไว้ด้วยความสงสาร และไถ่ชีวิตโคเพศเมียที่รอการเชือดอยู่นอกหลักเพิ่มอีก ๑ ตัวตามความตั้งใจเดิมด้วยเงินจำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท  จากนั้นจึงนำใส่รถบรรทุกมาจากอำเภอหนองบัว บ้านค่ายเพื่อมอบให้เทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งทราบว่ามีการเลี้ยงโคโดยยึดหลัก "ไม่ขาย ไม่ฆ่า" มาหลายปีแล้ว สำหรับเลี้ยงทำประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไป โดยขณะนี้ เทศบาลฯ ได้ทดลองนำโคจำนวนหนึ่งไปเลี้ยงที่ศูนย์ควบคุมมูลฝอย บ้านชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา เพื่อให้ชาวบ้านรวบรวมมูลมาจำหน่ายคืนให้เทศบาลฯ ที่รับซื้อเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านต่อไป

       ในการนี้ นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบา่ลตำบลเมืองแกลง นายภมรรัตน์ อดทน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายศุภกร แสงพงษ์พิทยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เดินทางมาพร้อมนายกเทศมนตรีเพื่อรับมอบโคดังกล่าวเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

1 ความคิดเห็น:

  1. สับเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
    ขออนุมโมทนาบุญด้วยครับ
    อุทัย

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป