โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

๒ โหราพยากรณ์ในเมืองแกลง พกความแน่วแน่กดความย่อท้อ.. เอายิ้มสยบหยาดเหงื่อ ระดมทุนช่วยเหยื่อน้ำท่วมอยู่ข้า่งทางมาหลายสัปดาห์

       เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายนนี้ คุณวราภรณ์ (เจี๊ยบ) ตันรุจิเลิศ (อ.พิมพ์นิดา ภัทรเศฏฐ์) พร้อมตัวแทนของคุณภูริศ ทาโร่ห์ (กั๊ก) ได้เดินทางมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อมอบเงินจำนวน ๖,๘๐๐ บาทแก่นายกเทศมนตรีสำหรับนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะผู้ประสบภัยซึ่งยังพักค้างอยู่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดพลงช้่างเผือกประมาณ ๒๐ รายมาแต่เดือนตุลาคมถึงขณะนี้

       เงินบริจาคดังกล่าว คุณวราภรณ์และคุณภูริศ ได้มาจากความตั้งใจที่แน่วแน่ในการใช้วิชาโหราศาสตร์ซึ่งทั้งสองท่านมีประสบการณ์ทั้งอายุงานและความชำนาญระดับมีรางวัลเป็นประกันความสามารถ  เปิดรับพยากรณ์แก่ผู้สนใจครั้งละเพียง ๑๐๐ บาท ณ ห้างวัฒนานุกิจ แล้วนำเงินรายได้ส่วนหนึ่ง ปันมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยได้สมทบทุนเพิ่มให้ท่าน ๒ ท่านมากกว่าที่กำหนดไว้ เมื่อทราบเจตนาของการนำเงินไปช่วยเหลืออีกด้วย  โดยก่อนหน้านี้ ทั้งสองท่านได้เคยนำเงินมาบริจาคแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคราวเทศบาลฯ เปิดจุดรับบริจาค ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ ไม่รวมถึงการบริจาคผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลงและอีกบางหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของตนหรือเกิดความย่อท้อใด ๆ กับความตั้งใจมุ่งมั่นอันมีอยู่เหลือคณา

       เทศบาลฯ ขออนุโมทนาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะนำเงินบริจาคนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามวัตถุประสงค์ของทั้ง ๒ ท่านและคณะต่อไป

ดูรายละเอียดทั้ง ๒ ท่านเพิ่มเติมในface book 
คุณวราภรณ์ ตันรุจิเลิศ http://www.facebook.com/profile.php?id=100002031379953
คุณภูริศ (กั๊ก) http://www.facebook.com/purit.bhuditanakul?sk=info

     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป