โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชาวเมืองแกลงเอาน้ำใจใส่กล่องเข้ากรุงเทพฯ...อาหาร ๔,๐๐๐ ชุดแพ็คเสร็จในพริบตา..ไม่คณามือน้อย ๆ นับร้อยมาช่วยกัน

       เช้าตรู่วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ที่สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ (โรงเจ) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประสานงานกับผู้แทนจากชุมชนหนองกระโดง หนองควายเขาหัก พลงช้างเผือก แกลงแกล้วกล้า รวมถึงชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เทศบาลฯ พร้อมด้วยผู้มีจิตสาธารณะจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันทำอาหารเพื่อนำส่งผู้ประสบภัยที่กรุงเทพฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

       ในการนี้ ได้ทำอาหารและบรรจุลงกล่องแล้วเสร็จ ก่อนที่รถตู้เทศบาลฯ จำนวน ๒ คัน และรถตู้จากกิ่งกาชาดอำเภอแกลง อีก ๑ คัน จะได้นำเข้าไปส่งที่กรุงเทพฯ โดยออกเดินทางเมื่อเวลา ๙.๓๐ น. โดยมีนายสุรพล เทียนสุวรรณ นายอำเภอแกลง นายอนุวัตร น้อยเชื้อเวียง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นตัวแทนนำอาหารซึ่งมีจำนวนถึง ๔๐๐๐ ชุดเป็นสัญญาณต่างน้ำใจ ส่งไปช่วยเหลือชาวกรุงเทพฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

       โอกาสเดียวกัน คุณวิโรจน์ กังสวนิช นายกสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ คุณวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง คุณวิเชียร แสงวงศ์กิจ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ และผู้แทนจากบริษัท ซีพีแกลง ซึ่งได้มอบเนื้อปลาสำหรับการปรุงอาหาร ได้เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจ

       การทำข้าวกล่องจะดำเนินต่อไปจนถึงวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญเราทั้งหลายได้มาลงแรงร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพฯ โดยพร้อมกันตั้งแต่เวลา ๖ โมงเช้า ณ หอประชุมสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ อำเภอแกลง

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอให้บุญความดี กลับสู่ทุกท่านที่มีจิตใจอาสาครั้งนี้ด้วยเถิด

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป