โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เมืองแกลงปิดศูนย์พักพิงฯ แล้ว..ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนาเดิม..ด้วยรู้ว่ายังต้องไปเหนื่อยอีกมาก

       และในที่สุด กลุ่มพี่น้องชาวเืมืองกรุง ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดพลงช้างเผือก แต่เมื่อราววันที่ ๒๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ก็ได้กราบลาท่านอาจารย์มหาชวน ชยกโร เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่บ้านที่กรุงเทพฯ เมื่อประมาณ ๓ นาฬิกา ของเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในเย็นวันเสาร์ ชมรมคริสเตียนระยอง ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารเย็นเป็นการส่งท้ายก่อนการอำลา โดยมีนายวิทยา พุฒิธนะสุนทร รองนายกเทศมนตรี และครูอุทัย วงศ์สุบิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสานงานให้การต้อนรับ

       ตลอดระยะเวลาที่เทศบาลฯ ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นมา นอกจากการให้ที่พักพิงแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนแล้ว ยังมีหลาย ๆ ภาคส่วนได้เข้ามาช่วยกันสนับสนุนอำนวยการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงการให้ที่พักพิงแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงที่หนีภัยน้ำท่วมมาอยู่ ณ เมืองแกลง จนทำให้ยวดยานมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้าวปลาอาหารบางอย่างร่อยหรอลงกว่ายามปกติ

       กระนั้นก็ดี ยังมีการระดมเงินบริจาค การส่งข้าวกล่อง การส่งเครื่องยนต์เรือ และรถบรรทุก ๖ ล้อ เข้าไปที่กรุงเทพฯ เรื่อยมา โดยในส่วนผู้เข้ามาพักพิงนั้น เทศบาลฯ ได้จัดสถานที่ให้เข้าพักที่ศาลานิพัทธรรมนาถ วัดพลงช้างเผือก และดูแลไปถึงการจัดหาอาหาร ดูแลสุขภาพให้เรื่อยมา กระทั่งเดินทางกลับ

คลิ้กที่ภาพเพื่อชมกิจกรรม
ชมรมคริสเตียนมาเลี้ยงอาหารเย็นเป็นการอำลา
       ขณะนี้ เทศบาลฯ จึงได้ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวลงเรียบร้อยแล้ว ด้วยความขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมใจของเราทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ และเตรียมพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำกำลังไปถึงตลอดเวลา 

     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป