โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานป้องกันฯ ออกดูแลพื้นที่ปลูกต้นสนเป็นแนวกันชนชายน้ำ พบเติบโตน่าพอใจ

หญ้าและเถาวัยล์ขึ้นปกคลุมต้นสนหลังฤดูฝนผ่านไป

       จากกรณีการปลูกต้นสนไว้เป็นแนวป้องกันการรุกล้ำริมน้ำคลองประแส ซึ่งจะช่วยยับยั้งการรุกทำลายระบบนิเวศน์ริมฝั่งคลองที่มีต้นไม้หลายชนิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก บริเวณฝั่งตรงข้ามชุมชนบ้านแหลมยางอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง และพี่น้องประชาชนตลอดจนหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ แล้วนั้น ล่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ปลูกต้นสนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๐๐๐ ต้นในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาตามข้อกำหนดในระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในระบบ ISO 14001 ซึ่งปรากฏผลการเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ
ขณะปรับปรุงพื้นที่ปลูกสนริมคลอง
ต้นสนเจริญเติบโตเห็นได้ชัดหลังปราบหญ้าและเถาวัลย์
    
ต้นสนอายุ ประมาณ ๓ ปี ริมคลองประแส

       ในเดือนพฤศจิกายนนี้ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้ออกตัดแต่งเถาวัลย์ที่พันเลื้อยต้นสนซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก และหญ้าที่ขึ้นปกคลุมอยู่ ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จ โดยต้นสนที่ปลูกไว้แต่ต้นเมื่อประมาณสี่ปีที่ผ่านมาในรุ่นแรก จากนี้ไปจะสามารถตัดนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างงานบุญกลางบ้านได้แล้วตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป และจะมีการปลูกทดแทนรวมถึงขยายพื้นที่แนวกันชนป้องกันการรุกล้ำด้วยต้นสนนี้ต่อไป
แนวปลูกต้นสนบริเวณชุมชนบ้านแหลมยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป