โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผู้ว่าฯ ระยอง ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ชวนพร้อมกันรณรงค์ลดอุบัิติเหตุช่วงปีใหม่

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
       วันนี้ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ขึ้น ณ บริเวณลานน้ำพุหน้าเมือง แยกถนนแกลง บ้านบึง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยจังหวัดระยองมีความตั้งใจที่จะลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ลงจากเดิมเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ได้ขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับรถได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและต่อผู้อื่นในการขับขี่ยวดยาน เพื่อมิให้เกิดการสูญเสีย
ขบวนรณรงค์สวมหมวกกันน็อคเพื่อลดอันตราย
       พร้อมกันนี้ ท่่านผู้ว่าฯ ได้ถือโอกาสขอบคุณทุกภาคส่วนและกล่าวอวยพรพี่น้องชาวเมืองแกลงในเทศกาลปีใหม่นี้ ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจจุดตรวจอื่น ๆ ต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ในเรื่องของอุบัติเหตุ ผมมองว่าเป็นเรื่องของสติ
    ในแต่ละวันคนเรามีสิ่งต้องทำมากมาย จนลืมสติไปในบางครั้ง บางเรื่อง เหตุจึงเกิด ทีี่ท่านผู้ว่าฯคิดและทำนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ผ่านโลกมานาน เท่ากับเป็นการเตือนสติเช่นกัน
    ครูอุทัย

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป