โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แปลงปลูกทานตะวันเทศบาล รับวันปีใหม่..บานแล้วจ้าาาาาาา

http://www.youtube.com/watch?v=7Wb8zKTJ9Gs

(รับฟังเพลงไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันให้เพลิน ๆ ๆ )

       นับเป็นปีที่ ๓ ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ปลูกต้นทานตะวันขึ้น ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เพื่อให้สอดรับกับช่วงเวลาแห่งคิมหันต์ฤดู และเทศกาลปีใหม่ โดยในปีนี้ได้ลงมือปลูกไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อให้ต้นทานตะวันใช้เวลาประมาณหกสิบวันได้ออกดอกมาให้ชื่นชม แต่ขณะนี้แปลงปลูกทานตะวันได้สะพรั่งไปด้วยดอกทานตะวันชูช่อรับแสงตะวันเต็มไปหมด รวดเร็วกว่ากำหนดถึงสองสัปดาห์ อันเนื่องมาจากการบำรุงดินก่อนปลูกด้วยปุ๋ยมูลจากหมูหลุม และมีระบบการจัดการเรื่องน้ำที่ดี กอปรกับอากาศเย็นเป็นใจ ท่านใดมีเวลาเชิญเพริศทัศนา เพลินพฤกษาดอกทานตะวันได้แล้วขณะนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป