โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ราชบุรี ดูงาน ๒๓ ธ.ค.

เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๓ ธันวาคม  คณะดูงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ จ.ราชบุรี นำทีมโดย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ท่านดร.กฤษณา เชยพันธุ์ พาเจ้าหน้าที่ของสำนักมาดูงานในส่วนของการกำจัดขยะและวิธีการลดโลกร้อน  เพื่อนำไปเผยแพร่ เป็นบทเรียนให้กับท้องถิ่นอื่น และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป


วิทยากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันนี้ได้แก่ คุณเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์ ๗ ว. ซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สอบถามถึงกระบวนการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งแวดล้อมด้วยชุมชน และการทำความเข้าใจกับชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป