โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผู้ค้ารายใหม่ ไม่ต้องไปไกล มาจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง

จดทะเบียนพาณิชย์ที่กองวิชาการฯ
ชั้น ๓ 
เทศบาลตำบลเมืองแกลงจะเริ่มภารกิจรับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการค้ารายใหม่ในเขตเทศบาล  ภายหลังจากที่รับการถ่ายโอนภารกิจนี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแล้ว เพื่อผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงจังหวัดระยองการรับจดทะเบียนพาณิชย์โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ท่านผู้ประกอบการค้ารายใหม่ สามารถยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๘ - ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๓๐๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป