โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ อวยพรปีใหม่เทศบาลฯ

       วันนี้เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต ๒ และคณะได้เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เพื่อกล่าวแสดงความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน และร่วมอวยพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ให้ทั้งสองหน่วยงานได้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานได้สนับสนุนภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นด้วยดีมาโดยตลอด และจะร่วมกันเดินหน้าพัฒนาโครงการต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป