โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ครูประสูตร ฉายาชวลิต
ครูประสูตร ฉายาชวลิต อดีตครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกถึงแก่กรรมและจะประชุมเพลิงศพในวันพุธที่ ๒๒ ธัวาคม ศกนี้


หลวงวิภัชน์พจนกิจ (จุ้ย) ผู้พิพากษาศาลเมืองแกลง
ในสม้ัยรัชกาลที่ ๕ ผู้เป็นลุงของครูประสูติ
       ครูประสูตร เป็นผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลงอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ในโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองแกลงมาตั้งแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อที่จะบอกเล่าความทรงจำต่าง ๆ ในวัยเยาว์ของท่านและไขความกระจ่างในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับอดีตของพื้นที่เมืองแกลงและเป็นผู้ให้ข้อมูลภาพเก่าได้เป็นอย่างดี
       เทศบาลตำบลเืมืองแกลงขอแสดงความไว้อาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป