โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แสงไฟสว่างไสวต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ที่แยกแกลง บ้านบึง และแยกโพธิ์ทอง

แยกภิบาลพัฒนา คือ city entrance ของบ้านเรา
เสาไฮเมสที่เทศบาลฯ ลงทุนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ สุขุมวิท
แยกโพธิ์ทองมีทัศวิสัยการขับขี่ดียิ่งขึ้นในยามวิกาล
แยกภิบาลพัฒนาสว่างไสวมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้รถใ้ช้ถนนยิ่งขึ้น โดยได้ติดตั้งเสาไฟไฮแมสขนาดความสูง ๒๐ เมตรด้วยงบประมาณของเทศบาล บนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓ สุขุมวิท ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นที่บริเวณแยกแกลง บ้านบึง (ภิบาลพัฒนา) จุดเชื่อมระหว่างจังหวัดชลบุรี ระยอง( แกลง) จันทบุรี ตราด และที่แยกโพธิ์ทอง เชื่อมอำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากทั้งสองแห่ง มีปริมาณการจราจรคับคั่ง และที่ผ่านมาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณร่องกลางถนนนอกความรับผิดชอบของเทศบาลฯ มักชำรุดบ่อยและมีความล่าช้าในการซ่อมแซม ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ รวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       คณะผู้บริหาร จึงได้ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๔ สำหรับประชาชน และจากนี้ จะได้ติดต่อประสานงานเพื่อขอติดตั้งเสาไฟไฮแมสในบริเวณ สี่แยกหมอเปลี่ยน บริเวณดอนมะกอก บริเวณแยกป้ายทันใจ แยกมาบพวา ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป