โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สวัสดีปีใหม่

       วันนี้เวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้แทนจาำบริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด นำโดยคุณกชกร เอ็นดูราษฎร์และคณะ ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ ซึ่งบริษัท โกรเฮ่ ได้ดำเนินกิจการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา ผลิตวัสดุสุขภัณฑ์สำหรับใช้ในอาคารบ้านเรือน สร้่างงานสร้่างอาชีพให้กับประชาชนจำนวนมากในทั้งสองเขตเทศบาล โดยมีความร่วมมือในภารกิจต่าง ๆ กับทางเทศบาลตำบลเมืองแกลงด้วยดีเสมอมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป