โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เสือพบสิงห์ สองขิงแก่ใจงาม... เรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่

ลุงตุ้น (ธีรชัย รุธิรวุฒิ)
ผู้มอบไม้มะค้าแก่เทศบาล
       หลังจากที่อาคารหอประวัติเมืองแกลงได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามเค้าโครงเดิมของอาคารสถานีตำรวจภูธร แกลง หลังเก่าจนแล้วเสร็จเมื่อสักสามเดือนที่ผ่านมา ในการประชุมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) นัดหนึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงได้เอ่ยปากสอบถามเรื่องไม้ที่จะเสาะหาเพื่อนำไปแกะสลักป้ายชื่อ "หอประวัติเมืองแกลง" ไว้ติดที่หน้าจั่วของอาคาร นายธีรชัย รุธิรวุฒิ (ลุงตุ้น) รองประธานชุมชนบ้านดอนมะกอก ผู้ยึดการทำโรงเลื่อยไม้เป็นอาชีพ ได้ออกปากมอบไม้มะค่าให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงนำไปแกะสลักตามประสงค์โดยพลัน

ลุงประกอบ รัตนภรณ์
ผู้แกะสลักป้าย
       เป็นเวลาเดียวกับที่คุณลุงประกอบ รัตนภรณ์ ได้ตกปากรับคำที่จะแกะสลักงานดังกล่าวให้ หลังจากที่ได้ไปชมพิศอาคารหอประวัติเมืองแกลงที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จในค่ำวันหนึ่ง โดยที่คุณลุงประกอบ รัตนภร์ในวัยร่วมแปดสิบปีนี้ นับเป็นผู้มีฝีมือทางงานแกะสลักเนื้อไม้คนสำคัญของเมืองแกลง ที่ต้องใช้ความเพียรพยายาม ความสุขุมเยืือกเย็น และประสบการณ์อย่างยิ่ง กว่าจะได้เป็นชิ้นงานออกมาชิ้นหนึ่ง ควบคู่ไปกับความเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรีย์จากการเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดของท่าน อาทิ ระนาด แอ๊คคอเดี่ยน ซอ เป็นต้น

เพื่อโลกระบือ
       ขณะนี้งานแกะสลักป้ายหอประวัติเมืองแกลง เสร็จไปแล้วกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะสำเร็จทั้งหมดไม่เกินต้นเดือนมีนาคม ศกหน้านี้ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนโดยทั่วไป ถึงจิตใจอันเป็นกุศล จิตใจอันเป็นสาธารณะของทั้งสองท่านนี้ให้ปรากฏสืบต่อไปในภายภาคหน้า เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบพระคุณในน้ำใจอันงดงามของคุณธีรชัย รุถิรวุฒิ และคุณลุงประกอบ รัตนภรณ์ มา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป