โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

dinner with Tei,Architect staff from Chiengmai University on the raft of The Prasae River

มื้อค่ำ ณ แพลำน้ำประแส ห้องรับแขกที่ใหญ่ที่สุดของชาวเมืองแกลง
ต้อนรับคุณนงพัลค์จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและอาจารย์จุลพรจาก คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการ Area base survey จะดำเนินการต่อถึงวันพรุ่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป