โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ต้อนรับคณะจากโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา


วันนี้ โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท) Thailand Environment Institute (TEI) และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนดำนเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน ในการนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้นำคณะทำงานจากเทศบาลและแกนนำชุมชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก  เพื่อเรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โดยการต้อนรับของท่านรองนายกฯ วิทยา และท่านรองนายกฯ ธงชัย ได้พานำชมศูนย์ฯด้วยตนเอง พร้อมคุณเสถียร งามฉาย สัตว์แพทย์ ๗ จากทางกองสาธารณสุขฯ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป