โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เฟ้นจนพบ..ลุงแดงคนบ้านพลงฯ เหนื่อยสุดท้ายกับป้าย "หอประวัติเมืองแกลง"ปลายน้ำ...ลุงแดง (ซ้าย) มือขัดเกลาเข้าสี รองนายกฯ วิทยา
และวิสุทธิ รวดเร็วประธานชุมชนพลงช้างเผือก
       ความเป็นมาที่ยังไม่ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า "ประวัติ" เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการดำเนินการเพื่อไปสู่ความสำเร็จ นั่นคือ การจัดทำป้าย "หอประวัติเมืองแกลง" สำหรับนำไปติดตั้ง ณ อาคารหอประวัติเมืองแกลง ถนนสุนทรโวหาร ซึ่งคาดว่าจะมีพิธีเปิดป้ายอาคารดังกล่าวในงานบุญกลางบ้าน เดือนมีนาคมนี้

       นับแต่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศหาไม้มะค่าสำหรับจัดทำป้ายหอประวัติเมืองแกลงแล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนไม้มะค่าดังกล่าวจากคุณธีระชัย รุธิระวุฒิ หรือลุงตุ้น แห่งชุมชนบ้านดอนมะกอก ได้นำไม้มะค่ามามอบให้ จากนั้น คุณลุงประกอบ รัตนภรณ์ จากชุมชนสุนทรโวหาร สุดยอดงานฝีมือทางด้านงานศิลปะที่หาตัวจับยาก ได้เป็นผู้ลงมือแกะสลักตัวอักษรพร้อมลวดลายของแผ่นป้ายให้ด้วยความเต็มใจ กระทั่งแล้วเสร็จ ได้เป็นเนื้องานชิ้นดี บนเนื้อไม้มะค่าที่มีความแข็งแกรงทนทาน

กลางน้ำ..ประกอบ รัตนภรณ์ ลุงกอบ...มือแกะ
       ความคืบหน้าล่าสุด เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เสาะหาบุคคลผู้มีฝีมือความชำนาญทางด้านงานขัดแต่งลงสีเนื้อไม้ จนได้ทราบจากผู้คนส่วนใหญ่ว่าคุณทองแดง วิมล ในวัย ๖๐ ปีเหมาะสมที่จะทำงานในขั้นตอนสุดท้ายนี้ได้ จึงได้ประสานงานผ่านคุณวิสุทธิ รวดเร็ว ประธานชุมชนบ้านพลงช้างเผือกได้เชิญมาพบปะพูดคุยในรายละเอียดงานในขั้นตอนนี้ และนำไปดำเนินการต่อไปแล้ว

       สำหรับคุณทองแดง วิมล หรือลุงแดง เป็นชาวสามย่าน ย่านสะพานฝั่งธนแต่กำเนิด ยึดอาชีพงานทางด้านเฟอร์นิเจอร์เรื่อยมา จนเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลืองานของวัดพลงช้างเผือก งานชุมชนด้วยจิตสาธารณะเรื่อยมา ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบพระคุณบุคคลต่าง ๆ ผู้มีส่วนในการจัดทำป้ายหอประวัติเมืองแกลงมา ณ โอกาสนี้ เพื่อที่เราจะได้ภาคภูมิใจในฝีมือคนพื้นถิ่นชาวเมืองแกลงร่วมกันในการจัดทำป้ายหอประวัติเมืองแกลงที่จะอยู่คู่กับอาคารนี้ตลอดไปตราบนานเท่านาน

ต้นน้ำ...ธีระชัย รุธิระวุฒิ ลุงตุ้น ผู้ให้ไ้ม้มะค่า
       ความคืบหน้ากระทั่งชิ้นงานนี้แล้วเสร็จ เมืองแกลงนิวส์จะได้นำเสนอทุกท่านได้ทราบต่อไป

    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป