โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครเชียงรายมาไกล ยกทีมงานเปิดโต๊ะปรึกษาหารือการเดินรถ ขสมก.ที่เมืองแกลง

ดร.อนุรัตน์ อินทร และคณะจากเทศบาลนครเชียงราย
ขึ้น ขสมก. ที่สถานีต้นทาง
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภา เวลา ๑๕ นาฬิกาที่ผ่านมานี้ นายสมพงษ์ กูลวงษ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.อนุรัตน์ อินทร รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวิสูตร บรรเจิดกิจ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ที่รับผิดชอบงานวางแผนด้านการจัดการเดินรถในเขตเทศบาลนครเชียงราย เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ที่ห้องประชุม ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการให้บริการรถขสมก. หรือรถขนส่งเมืองแกลง แก่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ปรึกษาหารือเพราะเป้าหมายของการบริการรถ ขสมก.คือ
ประชาชนในพื้นที่
       โอกาสนี้ ได้มีการหยิบยกประเด็นประสบการณ์จากการเปิดการเดินรถขสมก. ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงขึ้นสู่การประชุม อาทิ เรื่องแนวคิดในการจัดสวัสดิการด้านการเดินทางแก่ประชาชนที่เทศบาลฯ ได้กำหนดไว้เป็น ๒ กลุ่มเป้าหมายหลัก ๆ คือ เยาวชนในวัยเด็ก และผู้สูงอายุ  เรื่องการวางเส้นทางและเป้าหมายการเดินทางที่แน่นอน คือ โรงเรียนและสนามกีฬา เพื่อรับส่งบุตรหลานไปสถานศึกษาและผู้สูงอายุไปสร้่างเสริมพลานามัย  เรื่องเวลาในการเดินรถ  เรื่องปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเดินรถ  เรื่องเส้นทางที่ออกแบบและระยะเวลาในการเดินทาง  และประเด็นต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งในการเดินทางมาของคณะจากเทศบาลนครเชียงรายครั้งนี้ เพื่อเตรียมเปิดการเดินรถ "ขสชร" หรือ ขนส่งเชียงรายใน ๒ คันแรกต่อไปในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

       จากนั้น คณะจากเทศบาลนครเชียงราย ได้ทดลองนั่งรถขสมก. ในรอบการเดินทางปกติ ออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกับประชาชนผู้โดยสารประจำเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เพื่อศึกษาลักษณะภาวะการให้บริการจริงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งได้เปิดให้บริการครั้งแรกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป