โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประชาพิจารณ์สร้่างโรงเรียนเทศบาลฯ อบอุ่น ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แจง..ผ่านเกณฑ์ฉลุย

       เมื่อประมาณหกโมงเย็นของวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ลานจอดรถสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืิองแกลง พร้อมด้วยประชาชนจากทุกชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ผู้แทนจากสำนักงานพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ ที่ประกอบด้วย นายจรูญ เจริญรักษ์ และนายวัลลภ รองพล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตฯ ทั้ง ๒ ท่าน นายสุชีพ ชั้นสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ได้มาร่วมกันในการจัดทำประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ

       ในช่วงแรกของรายการ เป็นการนำเสนอหลักคิดในการจัดการศึกษาของเทศบาลผ่านระบบวีดีทัศน์ จากนั้นเป็นการให้รายละเอียดที่มาของการก่อสร้างสนามกีฬาฯ พอเป็นสังเขปจากนายกเทศมนตรี บอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดการศึกษาในเมืองแกลง ที่มีบันทึกไว้ในหนังสือตรวจการคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๕ บอกเล่าที่มาของแหล่งเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ บอกเล่าแนวคิดในการออกแบบอาคารเรียนหลังแรก แนวคิดในการได้มาซึ่งรูปแบบของหมู่อาคารส่วนประกอบในการก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งจะก่อสร้างเลาะเรียงอยู่ ณ ริมน้ำคลองประแสในอนาคตอันใกล้ต่อจากนี้ไป

       หลังจากนั้น ได้เชิญนายทิวัตถ์ ผ่องแผ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้แทนนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมาให้คำยืนยันถึงวงเงินงบประมาณที่จะให้การสนับสนุนพร้อมความคืบหน้าในการดำเนินการ รวมถึงการเชิญนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดระยอง ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนถึงที่มาในการประสานงานงบประมาณจากภาคส่วนราชการต่าง ๆ มาสู่พื้นที่สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา อาทิ การประสานงานงบประมาณก่อสร้่างถนนสายท่ายายบุญ บ้านบนเนิน เป็นต้น และขณะนี้ได้ประสานงบประมาณการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์มูลค่ากว่า ๑๓ ล้านบาทที่กำลังลงมืออยู่ในขณะนี้ที่จะแล้วเสร็จในราวปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

       นอกจากพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมก้ันประชาพิจารณ์จะได้กรอกแบบสอบถามเรื่องโรงเรียนเทศบาลที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าการประชาพิจารณ์นี้แล้ว ยังได้แสดงทัศนะ ความคิดเห็น ข้อสังเกต คำแนะนำ ต่าง ๆ อย่างหลากหลายแก่ที่ประชุมในโอกาสเดียวกัน อาทิ การปรับปรุงการออกแบบ แบบสอบถามในครั้งต่อไป ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ระดับช่วงวัยของนักเรียนที่เทศบาลควรเปิดการเรียนการสอน การทำโรงเรียนที่มุ่งเน้นการสอนภาษาที่ ๓ และมุ่งเน้นการกีฬา เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้ นายกเทศมนตรีจะได้รวบรวมประเด็นความคิดเห็นทั้งหมด และจะมีการเปิดเวทีเสวนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลนี้ในอนาคตต่อไป รวมถึงการเตรียมนำเรื่องการขอจัึดตั้งโรงเรียนเสนอเข้าขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

ชมภาพการประชาพิจารณ์เพิ่มเติมที่...

https://picasaweb.google.com/phunumthip/20110216?authkey=Gv1sRgCPOdn_XA8I-Pcg#

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป