โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง แจ้งข่าวการจัดงานระดมทุนช่วยเหลือสังคม

เสก โลโซ หนุ่ย อำพล ลำพูน
พบกันแน่ในค่ำคืนวันที่ ๒๖ มีนาคมนี้
ณ สนามกีฬาฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
       คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง กำหนดจัดงานการกุศลเพื่อหาทุนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ สำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนทั้ง ๒ เขตพื้นที่บริการ (เต็มพื้นที่จังหวัดระยอง) โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ และเทศบาลตำบลเมืองแกลง

       ในกิจกรรมดังกล่าว วางรูปแบบงานจำหน่ายบัตรงานเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม ราคาใบละ ๕๐๐ บาท และสำหรับบัตรวีไอพี ราคา ๑๒๕๐ บาท พร้อมชมการแสดงคอนเสริตท์ของ เสก โลโซ และหนุ่ย อำพล ลำพูน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มีนาคม ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๘ นาฬิกาเป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง

       ผู้สนใจสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง สามารถติดต่อสั่งซื้อบัตรงานเลี้ยงได้ที่บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด และสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

(รายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้จะได้แจ้งผ่าน muangklangnews ในโอกาสต่อไป)

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป