โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นายกฯ ช้าง มาแกลง เปิดร้าน "มา'ยอง" ริมคลองดอนมะกอก

       วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์นี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน "มายอง" ร้านโอทอปของคนเมืองแกลง ณ บ้านริมน้ำของนางจำรัส เจริญกิจ  สะพานดอนมะกอก โดยในพิธีดังกล่าวประธานกลุ่มโอทอป ได้กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการเปิดร้านโอทอปเมืองแกลง เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญา ทักษะความชำนาญเชิงฝีมือในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ของคนเมืองแกลงเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

       โอกาสเดียวกันนี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอแนวคิดเรื่องร้านมายอง ว่านับเป็นก้าวแรกของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอแกลงได้เรียนรู้ รู้จัก และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของกันเองให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น และในอนาคตจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานต่อจากขั้นตอนนี้ คือ การวางแนวคิดการจำหน่ายสินค้า เรื่องทำเลสถานที่ เพื่อให้สินค้าต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ทั้งที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ ต้นลำแพน ผักกระฉั่บ และเ้กิดจากทักษะทางฝีมือช่าง อาทิ เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด ฝีมือการปรุงอาหาร ได้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป