โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วัวเทศบาลฯ ฝากลูกมาทำงานเพิ่มอีก ๑ ตัว

แม่ลูกเคลียคลอ พะเน้าพะนออยู่ใกล้กัน
       จากข้อมูลค่าเฉลี่ยสัดส่วนขยะหรือของเสียของประเทศไทย ซึ่งมีขยะอินทรีย์ หรือเศษพืชผัก เศษอาหารที่เน่าเสียย่อยสลายได้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีฤดูกาลที่เหมาะสมในการเพาะปลูก และมีตลาดสดกระจายอยู่ทั่วไปทุกวัน ทำให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เหล่านี้มาโดยตลอด ว่าสามารถนำมาแปรรูปกลับไปเป็นปุ๋ย เป็นธาตุอาหารกลับคืนเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ได้อีก จึงใช้เครื่องมือจำพวกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในกระบวนการย่อยสลายขยะอินทรีย์เหล่านี้ ตั้งแต่สัตว์ชนิดที่มีขนาดเล็กอย่างจุลินทรีย์ จนถึงสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่อย่างวัว ที่สามารถนำหญ้าที่ึขึ้นรกรุงรังอยู่ริมทางทั่วไปในเขตเมือง และสามารถนำเศษผัก เศษผลไม้เปลือกหนา ๆ บางชนิดอาทิ ขนุน ไปเป็นอาหารสำหรับวัว เพื่อให้วัวสามารถสร้างปุ๋ยคอกกลับมาใช้งานได้

สมาชิกใหม่ป้ายแดง 
       เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๑ ในคราวจัดงานบุญกลางบ้าน ในโอกาสฉลอง ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนจัดโครงการไถ่ชีวิตโค โดยนำเงินที่ได้จากการร่วมกันทำบุญในคราวนั้นจำนวน ๙ หมื่นบาทไปไถ่ชีวิตโคจำนวน ๙ ตัวจากโรงฆ่าสัตว์มาเลี้ยงไว้ ณ ทุ่งแหลมท่าตะเคียน เขตรอยต่อระหว่างชุมชนหนองกระโดงและชุมชนพลงช้างเผือก ซึ่งวัวสามารถผลิตปุ๋ยคอกได้จำนวนมาก และช่วยเทศบาลฯ ประหยัดค่าปุ๋ยสำหรับการดูแลต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่วัวเพศเมีย ก็ได้ตกลูกมา รวมถึงมีประชาชนไปไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์นำมามอบแก่เทศบาลฯ ไว้อีก ๒ ตัว จนถึงขณะนี้มีวัวรวม ๑๖ ตัว

       และล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ ได้ลูกวัวเพศเมียเพิ่มขึ้นอีก ๑ ตัว จากการตกลูกของแม่วัวท้องแก่ สุขภาพสมบูรณ์ทั้งแม่และลูก ซึ่งเทศบาลฯ จะได้ดูแลวัวสำหรับใช้ทำหน้าที่กำจัดขยะอินทรีย์จำพวก ผัก หญ้า เศษผลไม้ เพื่อนำปุ๋ยคอกกลับไปใช้ใหม่ ลดความสิ้นเปลืองทั้งในการขนส่งขยะอินทรีย์นำไปทิ้งที่หลุมฝังกลบและประหยัดพื้นที่หลุมฝังกลบเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลุมได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป