โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปลาใหญ่ในสระน้ำสนามกีฬาหาย ไล่กวดคนร้ายทิ้งคันเบ็ดหนีกระิเจิง

ตาเบ็ดที่พบวางทิ้งอยู่ข้าสระน้ำ
       เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ขณะเ้จ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลต้นไม้ริมสระน้ำสนามกีฬา ได้พบถุงตาเบ็ดวางทิ้งไว้บริเวณริมสระ จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น เนื่องจากจำนวนปลาที่นำมาจากใต้ถุนศาลาวัดโพธิ์ทองพุทธารามและที่ประชาชนนำมาปล่อยไว้ และช่วยกันนำอาหารไปเลี้ยงทุกเช้าเย็น โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ่ มีจำนวนลดน้อยลงมาก

ของกลางที่คนร้ายทิ้งไว้ก่อนวิ่งหลบหนี
       นายกเทศมนตรี จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยออกตรวจตราอย่างกวดขันในยามวิกาลตั้งแต่ในคืนวันเดียวกัน  และเมื่อเวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ขับรถสายตรวจไปยังสนามกีฬา พบคนร้ายกำลังตกปลาในสระ เมื่อคนร้ายเห็นกำลังเจ้าหน้าที่ ทันใดนั้น จึงได้ทิ้งคันเบ็ดไว้และวิ่งหนีมุ่งไปทางหลังอนุสาวรีย์สุนทรภู่ และไปทางด้านหลังบริเวณแค้มป์บ้านพักคนงานที่เข้ามาก่อสร้่างอาคารเอนกประสงค์ เจ้าหน้าที่ตามไปถึงแต่ไม่พบตัว และในเช้าวันรุ่งขึ้น จึงได้แจ้งหัวหน้าคนคุมงานได้นำแรงงานทั้งหมดมาตรวจสอบและจัดทำทะเบียนและบันทึกภาพไว้ทั้งหมด

เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ รุดพบคนงานในแค้มป์ก่อสร้า่งทันที
       เทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่าน หากพบเห็นบุคคลแปลกหน้า ท่าทีมีพิรุธ ที่เข้าไปในสนามกีฬาทั้งในยามเช้าและเย็น โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ทราบหรือให้เบาะแสได้ที่โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๗๑๑๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบติดตามดำเนินคดีกับผู้โจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการต่อไป

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป