โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผู้ว่าฯ ระยอง ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นัดฉายความเป็น "แกลง" ทา่งทีวีไทย บ่าย ๒๕ กุมภานี้

ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นัดประชุมเตรียมความพร้อม

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ที่ผ่านมา นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางมายังห้องประชุม โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร เพื่อจัดประชุมนัดหมายส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในการตระเตรียมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ณ วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร

       การจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว เป็นการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับนายปิยะ ปิตุเตชะั นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งจะมาร่วมจัดหน่วยอบจ.เคลื่อนที่ในวันเดียวกัน เพื่อสอบถามปัญหาสารทุกข์สุกดิบของชาวอำเภอแกลง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย จะได้ทำการออกอากาศ ถ่ายทอดสดรายการทีวีไทยสัญจรสำหรับกิจกรรมในวันนี้ผ่านสถานีโทรทัศน์ลูกข่ายไปทั่วประเทศ ซึ่งจะไาด้มีการนำเสนอความเป็นอำเภอแกลงในมิติต่าง ๆ ออกสู่สาธารณชน โดยส่วนราชการ องค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ในอำเภอแกลงจะได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งได้มอบหมายในการประชุมแล้วต่อไป

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภา ถ่ายทอดสดช่วงบ่าย
จากหอประชุมโรงเรียนแกลงฯ
       ติดตามชมการถ่ายทอดสดรายการทีวีไทยสัญจร สู่อำเภอแกลง ได้ในบ่ายวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์นี้ ๑ ชั่วโมงเต็ม หรือเดินทางเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนั้นได้ ณ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป