โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผู้ว่าฯ ธวัชชัย ได้รร.แกลงฯ จัดรายการสถานีประชาชนผ่านทีวีไทย นายกฯ ช้างขานรับสนับสนุนเทศบาลฯ สร้่างโรงเรียน

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ก่อนเข้าสู่รายการสถานีประชาชน ทางทีวีไทย
       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์นี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางมายังห้องประชุมโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ซึ่งในการนี้ นายสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้รับมอบให้เป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอำเภอแกลง จากนั้น ได้นำเสนอที่ประชุมขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองประแสบริเวณแหลมท่าตะเคียน เขตพื้นที่ชุมชนหนองกระโดง เพื่อระบายการจราจรให้เกิดความสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น โครงการวางท่อระบายน้ำตลอดแนวถนนแหลมยาง เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น และได้นำเสนอประเด็นที่กรมชลประทานแจ้งให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงทำหนังสือขออนุญาตใช้น้ำดิบจากคลองประแสเพื่อการผลิตน้ำประปา ซึ่งในอนาคตจะต้องถูกคำนวณปริมาณน้ำดิบที่ใช้เพื่อเรียกเก็บค่าน้ำ โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้แจ้งต่อที่ประชุมที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากน้ำประปาของเทศบาล เป็นการให้บริการประชาชน มิใช่การดำเนินงานซึ่งแสวงหาผลกำไรเหมือนธุรกิจเอกชน และหลังจากนี้ ประเด็นดังกล่าว จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหาทางให้น้ำดิบจากคลองประแส สามารถนำมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ดังเดิมโดยไม่ต้องเสียค่าน้ำแก่กรมชลประทานต่อไป

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงศ์ นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบเงิน ๑๐ ล้านสนับสนุน
เทศบาลตำบลเมืองแกลงก่อสร้างโรงเรียน
       โอกาสเดียวกันนี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เดินทางมามอบเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนของเทศบาล บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะได้จัดงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก ๑๘ ล้านบาทเพื่อให้โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เสาธง โรงอาหาร ห้องสุขาดำเนินไปได้จนแล้วเสร็จทุกประการต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป