โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คนบ้านทะเลน้อย ปลูกผักกระฉั่บเพลิน รายได้ดี

เมล็ดผักกระฉั่บที่ใกล้เวลาเก็บเกี่ยวแล้ว
       เมื่อพ้นฤดูเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมเรื่อยมากระทั่งเดือนกุมภพันธ์ในปัจจุบัน ชาวบ้านทะเลน้อยที่อยู่ด้านทิศใต้ของชุมชนบ้านพลงช้างเผือก และชาวบ้านย่านจำรุง จะนิยมปลูกต้นกระฉั่บในท้องนาหลังเกี่ยวเกี่ยวข้าวเปลือกแล้ว โดยเมื่อต้นออกเป็นเมล็ดหลังจากเริ่มปลูกราวสามเดือนแล้ว ต้นกระฉั่บก็จะยืนต้นตาย เนื่องจากเป็นไม้ล้มลุก คงเหลือแต่เมล็ดพันธุ์ไว้ให้

       เมล็ดผักกระฉั่บที่แก่จะถูกนำไปแช่ในน้ำทิ้งไว้ราวสองเดือน เพื่อให้เปลือกที่แข็งและมีหนามอ่อนได้ยุ่ย หลังจากนั้นจึงนำไปปลูกในแปลงดินทรายอีกราวสิบถึงสิบสองวัน ก็จะสามารถถอนต้นอ่อนผักกระฉั่บไปจำหน่ายหรือรับประทาน ปรุงเป็นอหารหรือทานต้นสดก็ได้

แปลงต้นผักกระฉั่บ ย่านบ้านทะเลน้อย
       ผักกระฉั่บจึงนับเป็นพืชท้องถิ่นในเมืองแกลงที่ควรส่งเสริมให้เกิดการปลูกเพิ่มขึ้น เพราะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ ๖๐ ถึง ๘๐ บาททีเดียว ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ท่านผู้อ่านสามารถซื้อหาได้ทุกวันที่ตลาดเช้าและตลาดเย็น ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อส่งเสริมทางอ้อมให้เกิดการปลูกเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคเองจะได้รับประทานพื้นสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป