โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เกษตรเมือง...เรื่องง่าย ๆ ที่ก้าวข้ามการตัดสินใจ..ทำได้หรือไม่ได้ ไปไกลแล้ว

ของเสีย..กลายเป็นของดี
ของดี...กลายเป็นของเสีย
ไร่ข้าวโพดบนดาดฟ้า อาคารดับเพลิง
"ข้าวโพดบุกแหลก" เร็ว ๆ นี้
ที่ (หน้า) โรงภาพยนตร์สามย่านรามา
       ภายหลังจากงานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่างเทศบาลฯ ได้ปรับเปลี่ยนสวนหย่อมไม้ประดับบริเวณรอบเสาธงหน้าสำนักงานให้เป็นสวนผักสมุนไพรรวม ๒๓ ชนิดและสามารถสร้างความเพลิดเพลินใจแก่ประชาชนที่มาติดต่องานที่เทศบาล ทั้งสามารถนำผลผลิตรอบเสาธงไปใช้ประโยชน์และจำหน่ายได้แล้ว อีกแนวทางหนึ่งในอนาคตอันใกล้ เทศบาลฯ เตรียมใช้พื้นที่สนามหญ้าเฉพาะส่วนที่อยู่รอบรั้วสนามหญ้าใต้แนวต้นไม้ใหญ่ กั้นคอกเสริมระดับดินให้สูงพอที่จะปลูกพืชอาหารได้ เพื่อแสดงตัวอย่างของการใช้พื้นที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์

       ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะเป็นต้นข้าวโพด ที่สามารถเิติบโตได้ผลดีในพื้นที่อันจำกัด เช่นที่กำลังออกดอกออกฝักอยู่ในขณะนี้ ณ สวนผักดาดฟ้า อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะสามารถเก็บฝักได้ในเร็ววันนี้

โครงเตียงเหล็กเก่า เชื่อม ๆ อ๊อก ๆ ใช้ปลูกผัก
หรือทำบ้านไส้เดือน ไม่เกะกะ
       อนึ่ง กิ่งไม้ใบไม้ทุกชนิดสามารถนำไปกองหรือฝังดินให้กลายเป็นปุ๋ยได้ ดังเช่นที่เทศบาลได้เก็บรวบรวมเศษใบไม้เพื่อนำไปรองก้นหลุมเตรียมดินโดยไม่สูญเปล่า อีกทั้งภาชนะต่าง ๆ สำหรับการทำเกษตรเมือง ท่านสามารถสังเกตและหาได้จากสิ่งรอบตัว อาทิ กล่องโฟม เข่ง หลัว ปลอกบ่อ หรือตัวอย่างโครงเหล็กเก่าที่เคยใช้เป็นเตียงนอนก็สามารถนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ในการปลูกผัก หรือเลี้ยงสัตว์ได้

ใบไม้รวบรวมไว้ใช้รองก้นหลุม
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เสริมแทรกการปลูกไม้ยืนต้น ผลไม้ พืชเพื่อการอุปโภค อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง เป็นต้น มาเป็นการปลูกพืชผัก พืชอาหารเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งที่มีรอบระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นเพียงเดือนสองเดือน ไม่ต้องรอนานคราวละหลาย ๆ ปี เพื่อลดรายจ่าย เพื่อลดการพึ่งพาข้าวปลาอาหารจากพื้นที่อื่น ซึ่งจะเกี่ยวโยงถึงการมีพืชผักที่สดและปลอดภัยสำหรับบริโภคกันในพื้นที่  ซึ่งดินฟ้าอากาศ น้ำท่า และฤดูกาลอันเหมาะสมของพื้นที่บ้านเรามีความพร้อมที่จะรองรับพืชทุกชนิดได้เป็นต้นทุนที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ให้อยู่แล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป