โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปริมาณขยะมกราคมลดฮวบ ทุบสถิติลดต่ำสุดช่วงเดือนเดียวกันในรอบ ๙ ปี

เทศบาลฯ พัฒนานำขยะทั้งเมืองผ่านสายพานได้ครบแล้ว 
       จากความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องขยะอย่างต่อเนื่องของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งได้แรงสนับสนุนจากพี่น้องชุมชนต่าง ๆ ด้วยดี โดยเฉพาะการรู้จักคัดแยกขยะที่มีมูลค่าไว้โดยไม่ทิ้งไปอย่างสูญเปล่า ขณะที่เทศบาลฯ เอง ก็ได้พยายามพัฒนากระบวนการในการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นก่อนนำไปยังหลุมฝังกลบ โดยเฉพาะการพัฒนาสายพานคัดแยกขยะและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ จนขณะนี้สามารถนำขยะทั้งเมืองจากรถบรรทุกขยะทุกคันผ่านการคัดแยกด้วยสายพานได้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคมที่ผ่านมา

       ล่าสุด จากผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา เทศบาลฯ โดยกองสา่ธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถคัดแยกขยะอินทรีย์ ทั้งผัก ผลไม้ และเศษอาหาร รวมถึงขยะรีไซเคิลทุกชนิด ถุงพลาสติค และกล่องนมถุงนมซึ่งได้ร่วมมือกับโรงเรียนประถมศึกษารวม ๙๔ โรงเรียนจาก ๑๐๕ โรงเรียนใน ๓ อำเภอคือ แกลง วังจันทร์ เขาชะเมา อยู่ในขณะนี้ โดยคัดแยกขึ้นมาได้ถึงกว่า ๕๐ ตัน หรือ ๕ หมื่นกิโลกรัมในเดือนเดียว ยังผลให้เดือนมกราคมที่ผ่านมา มีปริมาณขยะเหลือที่นำไปหลุมฝังกลบเพียง ๔๗๕ ตันเท่านั้น ซึ่งนับเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในช่วงเดือนเดียวกันในรอบ ๙ ปี

เหลือไปหลุมฝังกลบให้น้อยที่สุด...คือคำตอบ

       จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากขยะทุก ๆ ๑ กิโลกร้มมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำไปกำจัดอยู่ที่ ๑ บาทที่จะต้องนำงบประมาณจากเงินภาษีของเราท่านไปใช้ในการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา เทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือมายังทุกท่่านได้ช่วยกันคัดแยกขยะที่มีค่าหรือนำกลับไปใช้ใหม่ได้แยกไว้ก่อนนำไปทิ้ง โดยทิ้งเท่าที่จำเป็น และทิ้งให้เป็นเวลาสำหรับพื้นที่ในเขตปลอดถังขยะ

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป