โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทศบาลฯ หนุนนักเรียนสารนารถฯ รอบรู้เรื่องใกล้ตัว ตะลอนทัวร์...ทั่วเมืองแกลง
       เกือบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาที่ผ่านมา บุคลากรช่วยสอน จากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับประถมศึกษา รวมกว่า ๕๐๐ คน เดินทางด้วยรถขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) ออกทัศนศึกษาตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถฯ ได้ขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้

       โอกาสนี้ เทศบาลฯ จึงนำนักเรียนเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ คือ ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก  โรงผลิตน้ำประปาบ้านหนองแหวนของเทศบาลฯ อุโบสถวัดโพธิ์ทองพุทธาราม และมหาอุโบสถวัดสารนาถธรรมาราม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องบ้านเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งจะเป็นฐานคิดสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป


       หากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาระยอง ประถมศึกษา เขต ๒ โรงเรียนใด มีความประสงค์และเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น สามารถติดต่อประสานงานการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงทุกวันเวลาทำการ


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่..
https://picasaweb.google.com/wallaya.pat/602?feat=email#

https://picasaweb.google.com/wallaya.pat/1202?feat=email#

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป