โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สุทธิชัย หยุ่น ครุ่นคิดวางแผนแข่งบาสจนกำชัย ดร.สาทิส แห่งชีวจิต สาธิตความแข็งและแรง คนเมืองแกลงวี้ดวิ้ว

   http://www.oknation.net/blog/loongjame/2011/02/28/entry-1  

        และสำหรับวันศุกร์สุดพิเศษที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะจากต่างแดนตามที่ได้นัดหมายและประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้า โดยในเวลา ๑๔ นาฬิกา ดร.สาทิส อินทรกำแหง แห่งชีวจิต พร้อมด้วยคุณสุทธิชัย หยุ่น จากเครือเดอะเนชั่นและคณะนักบาสเกตบอลอาวุโส ได้เดินทางมายังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้การต้อนรับ โดยนายเทศมนตรีได้บรรยายเรื่อง " เมืองแกลงกับความพยายามมุ่งสู่ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ" ซึ่งหลายมาตรการในการพัฒนาเมือง ล้วนมีเป้าหมายที่มุ่งตอบสนองคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน มุ่งส่งเสริมคุณภาพดิน น้ำ และอากาศเพื่อให้มีภาวะเหมาะแก่การทำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการทำมาค้าขายของประชาชนในเขตชุมชนเมืองอีกทอดหนึ่ง เกิดกระบวนการแห่งการเกื้อกูลกัน โดยปัจจัยฐานที่สำคัญคือการอนุรักษ์ดินและน้ำ

       หลังจากนั้น คณะได้เดินทางด้วยรถ ขสมก. ไปยังศูนย์การเรียนรู้ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงบริเวณอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชมกระบวนการในการนำของเสียไปแปรรูปด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประหยัดงบประมาณของทางราชการ และสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องตรา "ข้าวแกลง" และผลิตภัณฑ์มูลและน้ำมูลไส้เดือนดิน ได้รับความสนใจเรียกซื้อหาจากคณะอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

       ในเวลา ๑๗ นาฬิกา ดร.สาทิส อินทรกำแหง พร้อมคณะได้เดินทางไปยังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบ อิมมูน ซิสเต็ม (Immune System) ในร่างกายของมนุษย์ทุกคน เรื่องวิธีการออกกำลังกายด้วยการใช้ไม้กระบอง เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนได้ขยับ ในการนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

       ในเวลา ๑๘.๓๐ น. จึงได้ออกเดินทางไปยังแม่น้ำประแส ห้องรับแขกที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแกลงบริเวณชุมชนบ้านแหลมยาง เพื่อล่องแพชมความงดงามของสายน้ำและแสงระยิบระยับของหิ่งห้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ได้รับความสนใจจากคณะที่มาเป็นอย่างยิ่ง

       และในเช้าวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภา วันรุ่งขึ้น คณะของคุณสุทธิชัย หยุ่น ในนามชมรมบาสเกตบอลเครือเดอะเนชั่นๆได้เปิดอบรมการฝึกสอนบาสเกตบอลแก่เยาวชนจำนวน ๘๐ คนในโครงการ "ดูบาสเป็น เล่นบาสได้" และได้ลงทำการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีกับชมรมบาสเกตบอล เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีดร.สาทิส อินทรกำแหง ในวัย ๘๕ ปี พร้อมด้วยนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ อาวุโสลงทำการแข่งขัน ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ผลปรากฎว่า ทีมบาสเกตบอลเครือเดอะเนชั่น สามารถใช้ทักษะประสบการณ์เอาชนะทีมบาสเกตบอลเมืองแกลงไปได้อย่างหวุดหวิดด้วยคะแนน ๖๐ ต่อ ๕๖ คะแนน ในการนี้ คุณสุธีร์ จินตนานฤมิตร ได้มอบตู้หนังสือและหนังสืออ่านให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลงเพื่อไว้ประจำห้องสมุด ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://picasaweb.google.com/112954231219227709171/20110226?authkey=Gv1sRgCNGc66ii8MDNEA#5577697254323993266

เชื่อมโยงข่าวคมชัดลึก ที่...
http://www.komchadluek.net/detail/20110225/89863/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป