โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

มกุฎเมืองราชวิทยาลัยฯ เยาวชนกลุ่มแรกของปีที่เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ

สวนผักลอยฟ้า

       นักเรียนกลุ่มธนาคารสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และคณะครู ถือโอกาสเทศกาลปีใหม่ เข้าพบนายกเทศมนตรีพร้อมอวยพรปีใหม่ จากนั้น ขอเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามที่ได้ประสานงานไว้ล่วงหน้า เพื่อนำความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับกิจกรรมและการดำเนินชีวิตต่อไป โดยโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย นับเป็นกลุ่มทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแรกของปี ๒๕๕๔ ที่ได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และเป็นกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นชมสวนผักลอยฟ้า (Roof Top Garden) ซึ่งมีการปลูกพืชผักโดยภาชนะเหลือทิ้ง อาทิ กล่องโฟม แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ยางรถยนต์ ฯ และดินคุณภาพดีจากปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอกของเทศบาลฯ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป