โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

อุ่นไอดนตรี กับ "Valentine's Singing Contest 2011"

       หลังจากโครงการประกวดดนตรีที่ได้จัดติดต่อกันมาหลายปีตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ทั้งการประกวดดนตรีสัญจรตามชุมชนต่าง ๆ การประกวดดนตรีที่โรงเรียนแกลงฯ ลานกีฬาสุนทรโวหาร ลานน้ำพุหน้าเมือง
  
       ล่าสุด กองการศึกษาได้ฤกษ์เปิดโครงการประกวดดนตรี Valentine's Sting Contest 2011 ตามนโยบายด้านนันทนาการของคณะผู้บริหาร ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัด ณ ลานเพลิน บริเวณสวนหมากสง ริมสระน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ในวันที่ ๑๐ วันที่ ๑๑ และชิงชนะเลิศในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์นี้

       ผู้สนใจรายละเอียด หลักเกณฑ์ กติกาการประกวดสามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้ที่ http://muangklang.com/suksa/54ValentineMusic/Scheduled54.html หรือติดต่อกองการศึกษา โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๓๐๕ ๓๐๖ ในเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป