โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

อาคารเอนกประสงค์หลังใหญ่ เริ่มตีผังลงมือก่อสร้างแล้ว

ส.ส.นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง
เขต ๒
วัดจากขอบถนนห่าง ๒๘ เมตร

       จากความพยายามและความร่วมมือกันระหว่างนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขต ๒ กับเทศบาลตำบลเมืองแกลงในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องชาวอำเภอแกลง และละแวกใกล้เคียงจำนวนมาก ได้รับประโยชน์จากการประสานงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ตามแผนพ้ฒนาของเทศบาลฯ อาทิ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาแห่งเดิม ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะสามารถใช้งานได้เต็มระบบในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นี้

ผังบริเวณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อย่างย่อ)
ขยับให้ได้แนวเว้นระยะ
      โครงการก่อสร้างถนนสายท่ายายบุญ บ้านบนเนินที่เชื่อมต่อชุมชนหนองแหวน ถนนบ้านบึง แกลง กับชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ ถนนบ้านนา ที่แล้วเสร็จไปในปีที่ผ่านมา ทำให้การสัญจรไปมาระหว่างชุมชนทั้งสองแห่ง และการคมนาคมสู่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

       และล่าสุด วันนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เริ่มต้นวางผังการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ โซนด้านทิศเหนือของลู่วิ่งในสนามฟุตบอล โดยอาคารเอนกประสงค์แห่งนี้ มีขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ความสูงตัวเสา ๙ เมตร และความสูงยอดหลังคาเมทอลชี้ทจากพื้น ๑๖ เมตร มูลค่ากว่าสิบสามล้านบาท ซึ่งได้รับการประสานงานงบประมาณจาก ส.ส. นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ จากโครงการของกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว โดยจะใช้เวลาการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในราวปลายเดือนเมษายน ศกนี้ และหลังจากนั้น เทศบาลตำบลเมืองแกลงจะได้พิจารณาจัดทำแบบแปลนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป