โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

ลูกเหลืองแดง ทำบุญส่งท้ายปีเก่าด้วยการทอดผ้าป่าขยะ

       เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลงทำโครงการผ้าป่าขยะ โดยขอความร่วมมือนักเรียนนำขยะรีไซเคิลจากบ้านมาร่วมทำบุญ โดยในวันดังกล่าว ได้ขยะรีไซเคิลน้ำหนักรวม ๗๕๕.๗๐ กิโลกรัม จำหน่ายได้เป็นเงิน ๒๕๖๐.๓๓ บาท และได้นิมนต์ท่านมหากบ จากวัดพลงช้่างเผือกมาชักผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้
    
       อนึ่ง กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ร่วมกันทำบุญผ้าป่าขยะ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของขยะที่ถูกมองข้าม ส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม เทศบาลฯ ได้เริ่มโครงการผ้าป่าขยะนี้นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เรื่อยมาและจะยังดำเนินต่อไป เป็นโครงการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณแต่อย่างใด แต่อาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่คนในบ้าน ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากหลายฝ่าย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน (บ.ว.ร.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป