โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

ส.ว.เมืองแกลงสำแดงพลัง ขึ้นชมสวนผักลอยฟ้าคึกคัก

       เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  โดยมี นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “สมุนไพรไทยและผักพื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ”  ซึ่งมีผู้สูงอายุหรือที่เรียกกันติดปากว่า สว. (สูงวัย) เมืองแกลง เข้าร่วมกว่า 200 คน
                
       ในช่วงบ่าย เทศบาลฯ ได้นำผู้สูงวัย เดินทางด้วยรถ ขสมก. ไปเยี่ยมชมศูนย์การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออก มุ่งเน้นเรื่องสวนผักลอยฟ้า (Rooftop vegetables) ซึ่งมีการสาธิตแปลงปลูกผักนานาชนิดบนดาดฟ้าอาคารป้องกันฯ ของเทศบาล เพื่อแสดงการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการบำรุงดิน ประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านเพื่อมีผักสด สะอาดไว้รับประทาน และทำเป็นงานอดิเรก เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะแก่ช่วงวัย ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สูงวัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป