โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

อสม.หยอดวัคซีนโปลิโอ หน ๒ เด็กไทย เด็กเทศตรึม

   
 
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง รณรงค์และหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ให้แก่เด็กแรกเกิด - 5 ปี รวมถึงเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว โดยไม่แยกเชื้อชาติและสัญชาติ  ซึ่งการหยอดวัคซีนดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 มีเด็กไทยจำนวน 778 คน เด็กต่าวด้าว จำนวน 47 คน หลังจากได้ดำเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีสถิติเป็นเด็กไทย จำนวน 778 คน เด็กต่างด้าว จำนวน 57 คน
            ในการนี้ นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีได้เดินทางตรวจเยี่ยมการทำงานของ อสม. ทั้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และที่ทำการสาธารณสุขชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นพบปะพูดคุยสอบถามถึงสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน 
            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป