โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

สนข.ตะลอนทัวร์ด้วยขสมก. ทั่วเมืองแกลง

       ในโอกาสที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคคลด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค หลักสูตร "แผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาคกับการพัฒนาจังหวัด"

      เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคมที่ผ่านมา จึงได้ประสานงานของเข้ารับฟังหลักและแนวคิดในการจัดระบบการเดินทางในเขตเมืองแกลง จากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ซึ่งได้อรรถาธิบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกรวม ๖๐ คน โดยได้กล่าวถึงเรื่องการติดตั้งระบบสัญญาณไฟเขียวไฟแดงที่สี่แยกหมอเปลี่ยนเพื่อย่นระยะการเดินทางและแก้ปัญหารถติดขัดบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงสี่แยกภิบาลพัฒนาถึงสี่แยกป้ายทันใจ การขออนุญาตขุดเจาะทางเท้าเพื่อนำยานยนต์เข้าจอดในบ้าน การออกเทศบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล การส่งเสริมการลงทุนกิจการที่จอดรถให้เช่าในภาคเอกชน การปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางคู่ขนานถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นทางหลวงท้องถิ่นในกรณีของถนนเกาะหนองโบสถ์ และถนนท่ายายบุญ การให้บริการรถขนส่งเมืองแกลงหรือ ขสมก.ของเทศบาลฯ เพื่อลดการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
       หลังจากนั้น คณะจากสนข. ได้มีการแลกเปลี่ยนและซักถามก่อนที่จะออกเดินทางชมเส้นทางถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงด้วยรถขสมก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป