โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

นักเรียนสพท.เขต ๒ (แกลง วังจันทร์ เขาชะเมา) กับการเอาถุงนมกล่องนมมาเป็นธุระช่วยโลก

เข้าใจ..แล้วลงมือ..แก้ไข

ถุงนม กล่องนม ถุงพลาสติค ขยะที่ย่อยสลายยากที่สุด
CSR. ที่ไม่ต้องลงทุน
คลิ้กดูสถิติการรวบรวมถุงนมกล่องนมของโรงเรียนต่าง ๆ 
 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีนัดหมายกับโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมดของ อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา รวม ๑๐๒ โรงเรียนที่ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเก็บรวมรวมถุงนมและกล่องนมโรงเรียนไว้โดยไม่ทิ้งไปเป็นขยะ นับแต่เปิดภาคเรียนที่ ๒

       เทศบาลฯ ได้จัดหน่วยรถออกรวบรวมถุงนมและกล่องนมโดยการรับซื้อได้รวมทั้งสิ้น ๗๘ โรงเรียน ได้น้ำหนักถุงนม ๖๒๑.๕ กิโลกรัม น้ำหนักกล่องนม ๑๘๔๘.๓ กิโลกรัม ถุงพลาสติค ๑๘๔.๔ กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งสิ้น ๒๖๘๙.๒ กิโลกรัม เป็นเงินที่ไหลกลับสู่โรงเรียน ๗๗๑๔.๙ บาท 

       อนึ่ง โรงเรียนทุกแห่งต่างตระหนักร่วมกันว่า หากปล่อยให้ถุงนม กล่องนม ถุงพลาสติคเหล่านี้ถูกทิ้งไปเป็นขยะ จะต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ ปี สร้างปัญหาขยะล้นเมือง และถูกทิ้งไปอย่างไม่คุ้มค่า ตรงกันข้าม เมื่อร่วมมือกันรวบรวมแล้ว ถุงนมกล่องนมเหล่านี้จะถูกนำไปแปรรูปเป็นวัสดุเครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิ หลังคา โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ฯลฯ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง โดยเริ่มจากการสร้่างความตระหนักไปสู่การปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันที่สามารถลงมือทำได้ทันที และทำได้ทุกคน

      แทบไม่น่าเชื่อว่า ด้วยมือน้อย ๆ ของนักเรียนเยาวชนระดับประถมศึกษาเหล่านี้ จะเป็นมืออันทรงพลังมหาศาลในการรวบรวมขยะเกือบสามตันไม่ให้กลายเป็นปัญหาในวันข้างหน้า เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอชื่นชมและเิป็นกำลังใจไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้ และจะยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่ในบ้านเมืองต่อไป


    
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป