โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยไข่เป็ดที่เลี้ยงด้วยเศษอาหาร

       ในระยะต้นปี ๒๕๕๔ นี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะได้นำไข่เป็ดที่ได้จากการเลี้ยงเป็ดด้วยเศษอาหารจากร้านอาหารต่าง ๆ กว่าหกสิบร้านค้าในเขตเทศบาลที่ได้เก็บเศษอาหารไว้ให้เทศบาลนำไปเลี้ยงเป็ดอยู่ทุกวันมาตลอดปี ไปมอบใเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ไข่เป็ดดังกล่าวนับเป็นไข่ที่เลี้ยงนอกระบบอาหารถุงสำเร็จ นอกวงจรระบบฟาร์ม จึงนับเป็นไข่เป็นที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร

       เทศบาลฯ ยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นการจัดการของเสียด้วยวิธีต้นทุนต่ำที่สุดต่อไป เพื่อประหยัดเม็ดเงินงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปกับการขนขยะไปทิ้งปีละนับล้านบาท เนื่องจากขยะทุก ๆ หนึ่งกิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายในการขนไปทิ้งเป็นเงินหนึ่งบาท การจัดการขยะต้นทางด้วยวิธีใช้เครื่องมือมีชีวิต หรือต้นทุนต่ำ อาทิ การเลี้ยงเป็ด หมูหลุม แพะ ไส้เดือน วัว จุลินทรีย์ เหล่านี้จะช่วยลดการขนส่งและลดปริมาณขยะที่จะไปยังหลุมฝังกลบของเทศบาลฯ  ณ คลองไอ้วอง บ้านชำฆ้อ ซึ่งจะเป็นการยืดอายุหลุมฝังกลบให้ใช้งานได้อีกนาน และเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้สิ่งของทุก ๆ ชิ้นที่ผลิตขึ้นจากพลังงานของโลกให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดด้วยการรีไซเคิลหรือนำกลับไปใช้ใหม่ และที่สำคัญที่สุด เทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือนของท่าน ซึ่งนับเป็นวิธีช่วยบ้านเมืองของเราได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งมา ณ โอกาสนี้   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป