โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

ชุมชนโพธิ์ทองและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ "บ้านเมืองของเรา"

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการจากชุมชนโพธิ์ทอง และประธานชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ในการที่ได้มาศึกษาการดำเินินงานในภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ด้วยความยินดียิ่ง


       ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเต็มคณะได้นำพี่น้องจากชุมชนต่าง ๆ เดินทางด้วยรถขสมก. ของเทศบาลฯ เพื่อไปชมกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการของเสีย ไม่ให้เสียของ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อได้ทราบว่าขยะที่เพิ่มขึ้นแต่ละวัน มีกระบวนการจัดการอย่างไรในเทศบาลของเรา ก่อนที่จะแปรรูปไปเป็นปุ๋ย และแปรไปเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหาร เช่น สวนผักลอยฟ้า นอกจากนี้ ยังได้ไปชมพร้อมรับฟังการบรรยายที่มาที่ไปของอาคารหอประวัติศาสตร์เมืองแกลง สะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน กาีรพัฒนาสนามกีฬา การเตรียมการก่อสร้างสถานีย่อยการประปาเทศบาลแห่งที่ ๒ และแห่งที่ ๓ การเตรียมการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลฯ และกระบวนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำคลองประแสเพื่อบริการพี่น้องประชาชนชาวเืมืองแกลง


       ทั้งนี้ เทศบาลฯ มีความปรารถนาให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตลอดเวลา และปรารถนาที่จะให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ที่ท่านมีความถนัดชำนาญ เพื่อนำความรู้ความสามารถ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราร่วมกัน

เพริศทัศนาภาพเพิ่มเติมจากงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ ได้ที่ http://picasaweb.google.com/phunumthip/fcLKwE#5567606807713098050

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป