โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

งานป้องกันฯ เตรียมทำความสะอาดศาลเจ้าห้าแห่งรับเทศกาลตรุษจีน

              ในวันที่ ๓๐ มกราคม ที่จะถึงนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้ออกบริการประชาชนในเทศกาลวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ โดยจะได้ออกบริการล้างทำความสะอาดศาลเจ้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาล รวม ๕ แห่งดังนี้


       ๑.ศาลเจ้าพ่อฮกเต็ก เวลา ๙ นาฬิกา


        ๒.ศาลเจ้าสามย่าน เวลา ๙ นาฬิกา

        ๓.ศาลเจ้าทางเกวียน เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา

       ๔.ศาลเจ้าหนองแตงโม  เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา

       ๕.ศาลเจ้าแหลมท่าตะเคียน เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา

๓๐ มกรานี้ ไปช่วยกัน
       สาธุชนลูกศิษย์ลูกหาประจำศาลเจ้าต่าง ๆ  สามารถไปร่วมกันล้างทำความสะอาดศาลเจ้า เพื่อเตรียมไว้สำหรับพิธีเซ่นไหว้เจ้าของพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกลงได้ตามวันเวลาที่งานป้องกันฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้นต่อไป

       อนึ่ง ขอให้ทุกท่านได้โปรดเพิ่มความระมัดระวังฟืนไฟจากการจุดธูปเทียนเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป