โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

นักเรียนวัดสารนารถฯ ไปรถ ขสมก. เตรียมความพร้อมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนระยอง 2 เกมส์’ 53

       นักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามร้อยกว่าชีวิต ใช้บริการ ขสมก.(ขนส่งเมืองแกลง) เพื่อเดินทางจากโรงเรียนไปเตรียมความพร้อมซ้อมแสดงสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระยอง 2 เกมส์’ 53 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2554 ณ สนามกีฬาฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง


            โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแข่งขันของนักเรียนประถมศึกษาในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เน้นการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ   ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือในการใช้สนามกีฬาฯ ของเทศบาลฯ ในการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งมีความพร้อมรอบด้าน ในส่วนต่าง ๆ อาทิ ประสิทธิภาพของสนาม ระบบการขนส่งมวลชนที่ให้บริการเข้าสู่สนาม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ด้วยความมุ่งหมายเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนชาวเมืองแกลงทุกรุ่นวัยได้ใช้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ ซึ่งเรามักสนามกีฬาแห่งนี้จนชินปากว่า “โรงพยาบาลไร้หมอ”                                                                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป