โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

เริ่มต้นปี ด้วยไมตรีต่อกัน

ผู้จัดการสันทัด แสนสุข
National Starch
ในโอกาสผู้จัดการสันทัด แสนสุข จาก National Starch and Chemical (Thailand) Limited ได้มาอวยพรปีใหม่ เทศบาลฯ ได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคตที่จะได้ประเมินกากของเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทเพื่อพิจารณานำมาใช้ในระบบถึงหมักไบโอแก๊สลูกใหม่ของเทศบาลฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยทางบริษัทยินดีให้ความร่วมมือดังเช่นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำร่วมกันในหลายปีที่ผ่านมา...ขอสวัสดีปีใหม่ไปถึงพนักงานบริษัททุกท่าน
ผู้แทนจากบริษัท ACS
ผู้ผลิตหมวกกันน๊อคคุณภาพสูง
ในเทศกาลปีใหม่นี้ เทศบาลฯ ได้หารือถึงภาวะการณ์ทางการตลาดของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตหมวกกันน็อคคุณภาพสูงสำหรับนักขับขี่มอเตอร์ไซค์ ซึ่งบริษัทส่งออกสินค้ากว่า 99 % ไปยังทวีปยุโรป เนื่องจากในปีนี้บางประเทศอยู่ในภาวะใช้มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และหลายประเทศประสบภาวะหิมะตก ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอยู่บ้าง เทศบาลฯ ขออวยพรให้กิจการประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น
Inspector จากสนง.ใหญ่กฟภ.
Inspector (ผู้ตรวจการณ์) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ ซึ่งขณะนี้กฟภ.อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง site งาน Switching เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณชุมชนวัดโพธิ์ทองพุทธาราม โดยอยู่ในระหว่างการขออนุญาตถมดินปรับระดับพื้นที่ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านไฟฟ้าของกฟภ.ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปTripple 3 Broadband
ผู้แทนจากบริษัท TRipple 3 Broadband เข้าสวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรี โดย T Broadband เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ และในส่วนจังหวัดระยอง มีสำนักงานอยู่ในตัวจังหวัด คาดว่าในอนาคตจะมีสาขาเพิ่มขึ้นในอำเภอแกลง เพื่อรองรับและให้บริการผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

CAT Telecom
ผู้แทนจาก กสท.โทรคมนาคม (CAT) เข้าอวยพรปีใหม่ โดย กสท.โทรคมนาคม จังหวัดระยอง เป็นผู้ให้บริการระบบ E Auction แก่หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการประมูลงานโครงการต่าง ๆ และโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป