โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

Bio Gas For City Bio life in Munagklang

บ่อเก็บแก๊สที่โครงสร้างต้องแข็งแรง
โครงสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถังหมักเศษอาหาร
       จากความพยายามนำของเสียประเภทขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในหลายวิธีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคือการนำเศษอาหารไปทำไบโอแก๊สเพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์ กระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และทางกรมพลังงานฯ ได้พิจารณาให้เทศบาลได้รับระบบถังหมักไบโอแก๊สขนาดใหญ่ความจุถังหมักขนาด ๕ ตันขึ้นไป งบประมาณกว่า ๘ ล้าบาท โดยก่อสร้างไว้ ณ หลังอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ ขณะนี้การก่อสร้างดำเนินการไปได้มากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จอย่างช้าราวต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยขณะนี้ เทศบาลฯ เองอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่ององค์ความรู้ เรื่องการวางกระบวนการจัดการด้านวัตถุดิบ และการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถนำไบโอแีก๊สจากเศษอาหารที่เกิดขึ้นในสารบบเมืองมาหมักให้เกิดแก๊สมีเทน และนำไปใช้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป